RƏNGLİ ŞƏHƏRİN BOZ SAKİNLƏRİ

Şəhərin bozluğunda itən, sevgini və azadlığı əks etdirən rəngləri görməzdən gələ bilməyənlər var. Kimliyin verdiyi məhdudiyyətlər, sərhədlər və divarlar bu rəngləri soldurub, bozlaşdırıb. Rəngli şəhərin boz sakinləri bu bozluqda ərimək istəmirlər əslində. Onlar mübarizə aparırlar. Təhülkədə olan cinsi kimliyə görə qarşılaşdıqları ayrıseçkilik hekayəsini bölüşmək cəsarəti bu sərhədləri aşır və oxşar hekayəsi olan LGBTQİ fərdlərinə güc verir.
Müəlliflər: Aslı İsmayılzadə, Aynur Abutalıbova, Nurlana İbrahimova, İsmayıl Əzimov
Çəkilmə yeri və ili: Bakı, 2018

GİRİŞ SƏRBƏSTDİR

--------------------------
QARA QUZU

Silahlı münaqişə zonasında yaşamağın gətirdiyini görünən və görünməz çətinlikləri hiss etmək üçün uşaqlara baxmaq kifayətdir. Tərtər rayonunda bir ailədə qalan qara quzu da ailənin növbəti uşağına bənzəyir. Digər uşaqlar kimi o da köməksiz və kövrəkdir. Film gənc ananın qarşılaşdığı məişət zorakılığı hekayəsi və əlilliyi olan uşağının qayğıları fonunda əksər ailələrin, yaşayan və doğulacaq uşaqların məhdudiyyətlərini çatdırır.
Müəlliflər: Aytac Bekməmmədova, Pərviz Məcidov, Elnur Musayev, Sevinc Səmədzadə
Çəkilmə yeri və ili: Tərtər, 2019

GİRİŞ SƏRBƏSTDİR

----------------------------------------------------------------------------------

THE GRAY PEOPLE OF COLORFUL CITY

There are people who are not indifferent to the colors presenting love and freedom in fading dullness of the city. Limitations created by the self-identity, borders and walls have broken down and vanished those colors. In fact, gray people of colorful city do not want to fade away in this darkness. They are fighting. By sharing the stories about discrimination faced because of their endangered identity,  these brave people cross all lines and empower other LGBTQI individuals with similar stories.
Authors: Aslı Ismayılzade, Aynur Abutalıbova, Nurlana İbrahimova, İsmayıl Azimov
Shooting location and year: Baku, 2018

ENTRANCE IS FREE

-------------------------
THE BLACK LAMB

It is enough to have a glance on children to understand the visible and invisible difficulties of living in the conflict affected zones. The black lamb living in one family in Tartar district is no different from the children of that home. She is as helpless and vulnerable as those children. The film delivers the limitations of majority of families, living and future born children, in the background of story of a young mother facing domestic violence and concerns of her child with disabilities.
Authors: Aytaj Bekmemmedova, Parviz Majidov, Elnur Musayev , Sevinj Samadzade
Shooting location and year: Tartar, 2019

ENTRANCE IS FREE